sentido-logo

Στα Sentido Pearl Hotels (Pearl Beach & Aegean Pearl), έχουμε επίγνωση των συνεπειών και των επιπτώσεων της λειτουργίας μας στο τοπικό περιβάλλον, στην τοπική κοινότητα και στην κουλτούρα. Έχουμε αναπτύξει και υλοποιήσει επιτυχείς πρωτοβουλίες για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της λειτουργίας μας και βελτιώνουμε συνεχώς τη θετική μας συμβολή στον προορισμό όπου δραστηριοποιούνται τα ξενοδοχεία μας.

Αυτή η δέσμευση και η αφοσίωσή μας έχουν αναγνωριστεί, και είμαστε περήφανοι που λάβαμε το χρυσό βραβείο TRAVELIFE, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας και των δύο ξενοδοχείων μας.

Από την ανακύκλωση ως την ορθή διαχείριση πόρων, έχουν ληφθεί πολλά μέτρα ώστε να μειώσουμε οποιαδήποτε πιθανή αρνητική επίδραση των υπηρεσιών και της δραστηριότητας των ξενοδοχείων μας στο περιβάλλον.

Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης νερού και μείωσης κατανάλωσης ενέργειας
• Λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης
• Αντικατάσταση ηλιακών
συλλεκτών/panels με ηλιακούς συλλέκτες νέας γενιάς
• Εγκατάσταση ψυγείων νέας γενιάς, χαμηλής κατανάλωσης
• Ελεγχόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση κάρτας σε όλα τα δωμάτια
• Ανακύκλωση μπαταριών, χαρτιού, γυαλιού και συσκευασιών από αλουμίνιο
• Παροχή πληροφοριακού/ενημερωτικού υλικού στους επισκέπτες μας, για την ορθή χρήση των συστημάτων κλιματισμού και των ηλεκτρονικών καρτών/κλειδιών
• Συμμετοχή και συμβολή σε περιβαλλοντικές δράσεις (
Clean Up Med, Archelon, Blue Flag)

Κατά το Διεθνές Πρότυπο ELOT EN ISO 14001:2015, το εφαρμοσμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης δίνει στα ξενοδοχεία μας τη δυνατότητα να εφαρμόζουν και να ακολουθούν διαδικασίες για τον καθορισμό της περιβαλλοντικής μας πολιτικής, με στόχο τέσσερις κύριες περιοχές εφαρμοσμένης πρακτικής:

α) Κατανάλωση Ενέργειας
β) Κατανάλωση Νερού
γ) Διαχείριση Απορριμάτων
δ)
Χρήση περιβαλλοντικά φιλικών, αναλώσιμων προϊόντων

Είμαστε αφοσιωμένοι και δεσμευόμαστε να:

Πληρούμε όλα τα νομικά και άλλα προαπαιτούμενα που σχετίζονται με το περιβάλλον.
• Αναλαμβάνουμε όλες τις αναγκαίες δράσεις ώστε να εξασφαλίζουμε ότι καμία από τις εγκαταστάσεις μας δεν αποτελεί πηγή όχλησης για τους γείτονες, και να δρούμε συνεχώς με τρόπους που αποτρέπουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
• Παρέχουμε την αναγκαία βοήθεια και καθοδήγηση στους συνεργάτες μας ώστε η φροντίδα και η μέριμνα για το περιβάλλον να γίνεται μέρος των καθημερινών τους πρακτικών.
• Εκπαιδεύουμε, ενθαρρύνουμε και
παρακινούμε το προσωπικό μας σε ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την περιβαλλοντική μας πολιτική.
• Αναπτύσσουμε ένα σύστημα συνεχούς βελτίωσης, βασισμένο σε μεσοπρόθεσμα πλάνα, ετήσια προγράμματα δράσης και τακτικό έλεγχο και αναφορές υπό την καθοδήγηση των ανώτατων διοικητικών στελεχών.
• Ενσωματώνουμε μια σειρά
πράσινων/φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων στις υπηρεσίες και στα προϊόντα που προσφέρουμε, όπως: αποκλεισμός της χρήσης τοξικών ουσιών, χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και νερού κατά τη χρήση, προσφορά επιλογών όπως η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και η ανακύκλωσή τους στο τέλος του κύκλου της ζωής τους.
• Παρέχουμε εκπαίδευση στο προσωπικό μας, αναπτύσσοντας συνεχώς την περιβαλλοντική και οικολογική τους συνείδηση και εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση των πρακτικών τους.
• Παρακολουθούμε και εποπτεύουμε συνεχώς τα αποτελέσματα των δράσεων και των εφαρμοσμένων προγραμμάτων μας, καθώς και την εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανονισμών που έχουμε ορίσει.
• Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες που είναι λιγότερο
επιβλαβείς για το περιβάλλον, αναζωογονώντας την αγορά.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην περιβαλλοντική προστασία, που συμπεριλαμβάνει την πρόληψη και την αποτροπή της ρύπανσης, τη συμμόρφωση με όλα τα επίσημα και άλλα προαπαιτούμενα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διάσταση των ξενοδοχείων μας και της λειτουργίας τους, καθώς και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ELOT EN ISO 14001:2015, με στόχο να βελτιώνουμε συνεχώς την περιβαλλοντική μας απόδοση.

Προσφέρουμε σαφές πλαίσιο για τον καθορισμό και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών μας σκοπών και στόχων. Η συναίσθηση και η επίγνωση της προστασίας του περιβάλλοντος, και η αφοσίωση της Διοίκησης και του προσωπικού των Sentido Pearl Hotels σε αυτήν, είναι ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα της Ρέθυμνο Α.Ε., που ενθαρρύνει το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους πελάτες της να λάβουν μέρος ενεργά σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια για ένα μέλλον αειφορίας.

Η Διοίκηση των Sentido Pearl Hotels (Aegean Pearl & Pearl Beach) είναι αφοσιωμένη στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και έχει ορίσει τον Γενικό Διευθυντή των ξενοδοχείων ως υπεύθυνο για την εφαρμογή της Πολιτικής για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των σχετικών πρακτικών, δράσεων και ζητημάτων.

Γιάννης Κατσούλης
Γενικός Διευθυντής